1. Z uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego związana jest oktawa tej uroczystości, a wiec przez cały tydzień uobecniamy wydarzenia dnia dzisiejszego. Jutro w poniedziałek Msze sprawowane będą jak w niedzielę.
 2. Oktawa Zmartwychwstania kończy się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, ustanowioną przez Św. Jana Pawła II. W wigilię tej niedzieli odszedł On do domu Ojca.
 3. Msze dzisiaj sprawujemy jeszcze o 9.30 w Dąbrowie i 11.00 w Boluminku. Jutro według stałego porządku niedzielnego. Jutro kolekta przeznaczona na naszą bazylikę katedralną w Toruniu.
 4. Życzenia Naszych Biskupów:

  Umiłowani Diecezjanie,

  Niedziela wielkanocna jest dniem zwycięstwa życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, nadziei nad zwątpieniem w sens ludzkich wysiłków i cierpień. Jest to dzień zwycięstwa Jezusa Zmartwychwstałego, który „przezwyciężył śmierć, a nażycie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” (2 Tm 1,10). On nam otwiera nową drogę, wyprowadza z różnych zaułków doczesności, kieruje nas w stronę ostatecznych przeznaczeń, nadając życiu naszemu nową jakość i perspektywę wieczności. Gdy na tej drodze człowiek dotyka sensu życia, angażuje się w dobro, uczestniczy w tworzeniu lepszego świata, nie wycofuje swego wkładu, swoich wysiłków i trudów, nie rezygnuje także z ofiar i cierpień, bo wie, że stanowią tworzywo niezniszczalnych wartości.

  Kościół od zarania swoich dziejów wielbi Boga, który „przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zrodził nas do żywej nadziei” (1 P 1,3). W tym duchu również wzywa wiernych słowami św. Piotra: „radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorakich doświadczeń” (1 P 1,6). Niosąc w sercach radość i nadzieję, owoce Zmartwychwstania Pańskiego, stajemy się zaczynem odnowy świata. Nadzieja bowiem jest perspektywą i mobilizacją. Jest rzeczywiście tym, co woła, przynagla, stawia na nogi. Ona widzi dalej, dlatego wyzwala entuzjazm i siły, umacnia wolę działania.

  „Jest rzeczą bardzo ważną, ażeby przekroczyć próg nadziei, nie zatrzymywać się przed nim, ale pozwolić się prowadzić” (Jan Paweł II). Z tym życzeniem idziemy do Was, Siostry i Bracia, w niedzielę wielkanocną, kiedy wspólnie świętujemy jutrzenkę naszego zbawienia – Zmartwychwstanie Chrystusa. Niech zwycięski i chwalebny Pan, jedyna nasza nadzieja, wszystkim szczodrze błogosławi.

  Biskup Andrzej Suski i Biskup Józef Szamocki
 5. Do tych życzeń pragniemy dołączyć się z Ks. Wikariuszem

  Życzymy dobrych, rodzinnych i radośnie przeżytych Świąt Zmartwychwstania. Niech będzie to czas wielkiej radości jak i głębokiej refleksji.

  Życzymy dużo siły i mocy wiary i nadziei. Niech ten czas upłynie w spokoju i świątecznej atmosferze wypełnionej dobrem i miłością. Niech Zmartwychwstanie dokona się w naszych sercach nie tylko dziś, ale każdego dnia. Radosnego Alleluja