Parafia pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny
W BOLUMINKU

Zapytanie ofertowe - Nr wewnętrzny postępowania ofertowego 01-2016

Sobota, 02 Kwiecień 2016 r.

Zapytanie ofertowe - Nr wewnętrzny postępowania ofertowego 01-2016


Zapytanie ofertowe
Nr wewnętrzny postępowania ofertowego 01-2016
Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Wojciecha i Katarzyny w Boluminku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania prac konserwatorskich polichromii z kościoła Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej.
Zadanie p.n. „Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej”.
polegać będzie na:
pełna konserwacja polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej – wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.
(w załączeniu do zapytania ofertowego: opis przedmiotu zamówienia)
Oferta powinna być:
1) wypełniona według podanych wyżej danych na niniejszym formularzu,
2) opatrzona pieczątką firmową,
3) posiadać datę sporządzenia,
4) podpisana przez wykonawcę – posiadającego uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: biuro@parafia-boluminek.pl) poczty, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wojciecha i Katarzyny
Boluminek 11, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
W przypadku uzyskania mniejszej kwoty dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (np. Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski) Zamawiający zastrzega sobie, możliwość zmniejszenia zakresu zadania.
II. Termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2016 do godziny 12:00.
(Szczegóły zapytania ofertowego oraz przedmiar planowanych prac znajduje się poniżej):
(link) Dąbrowa Chełmińska - zapytanie ofertowe – polichromie

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta

Dąbrowa 7.30, 10.30
Boluminek 9:00, 12:00

 

Dni powszednie i święta zniesione

 Wiosna, lato
Dąbrowa 17.30
Boluminek 19:00

Jesień, zima
Dąbrowa 17.30
Boluminek 16:00

KANCELARIA PARAFIALNA

 Od poniedziałku do soboty

po każdej Mszy Św.

 

Niedziala - nieczynna

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Sakramentu Chrztu Świętego
Udzielamy w III Niedzielę miesiąca
o godz. 12.00

KONTO PARAFII

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy.
Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej
51 8142 1017 0206 9403 2000 0001