„Zdrapka Wielkopostna” to ogólnopolska akcja Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce organizowana od 2015 roku. Co roku w Środę Popielcową tysiące osób w Polsce i za granicą otrzymuje zdrapkę od swoich bliskich, wychowawców, proboszczów i duszpasterzy. Warto wiedzieć, że organizatorzy akcji to mieszkańcy Torunia.


Celem akcji jest pomoc uczestnikom w świadomym przeżywaniu każdego dnia Wielkiego Postu. Ciekawa forma zdrapki pomaga w regularnym wykonywaniu proponowanych ćwiczeń duchowych, mających na celu uporządkowanie życia oraz pogłębienie relacji z Bogiem i ludźmi.

W 2018 roku pod każdym dniem czekają zadania wielkopostne (post, modlitwa i jałmużna), związane także z Ojczyzną (100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę) oraz Duchem Świętym (rozpoczęcie realizowania programu duszpasterskiego „Duch, który umacnia miłość”).

Zachęcamy do udostępnienia Zdrapki Wielkopostnej w parafiach i wspólnotach. Z racji na ograniczoną ilość, decyduje kolejność zamówień.

Informacje o pakietach – Zamówienia – Kontakt:
Zamówienia przyjmujemy od 18.01.2018 r.
www.zdrapkawielkopostna.pl
redakcja@zdrapkawielkopostna.pl , tel. (22) 391 52 37

Nihil Obstat: uzyskaliśmy wyrazy akceptacji treści zawartych w zdrapce z nauczaniem Kościoła Rzymskokatolickiego.

Zdrapki w niewielkiej ilości  już dostępne u p. Adriany Starobrat katechetki