W ZWIĄZKU Z NOWYMI OBOSTRZENIAMI, OPRÓCZ KSIĘDZA ODPRAWIAJĄCEGO MSZĘ ŚW., PANEM KOŚCIELNYM I PANEM ORGANISTĄ ,WE MSZY ŚW. MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO 5 OSÓB, OBOWIĄZUJE TO RÓWNIEŻ W NIEDZIELĘ. DLATEGO PIERWSZEŃSTWO MA 5 OSÓB Z RODZINY, KTÓRA ZAMAWIAŁA INTENCJĘ MSZALNĄ. BARDZO PROSIMY, ABY TEMU SIĘ PODPORZĄDKOWAC I SKORZYSTAĆ Z DYSPENSY OD UDZIAŁU WE MSZY ŚW. I UCZESTNICZYĆ W EUCHARYSTII I NABOŻEŃSTWACH PRZEZ PRZEKAZY TELEWIZYJNE, RADIOWE I INTERNETOWE.