Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel przychylając się do decyzji Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem wydał w dniu 12 marca 2020 r. dekret, którym udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy m. in. przestrzegać w kościołach następujących zasad:

- przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę,

- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

- cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

- należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie.