Zapraszamy mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do włączenia się w akcję zbiórki krwi

 

„Szlakiem ośmiu kropel nadziei”- 109 przystanek,

 

której organizatorami są Andrzej Kubiak Prezes Fundacji

oraz Radosław Ciechacki Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

 

W obliczu epidemii Covid-19 wzrasta zapotrzebowanie na krew niezbędną do ratowania ludzkiego życia. Specjalny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w którym można honorowo oddawać ten drogocenny lek, czekać będzie w niedzielę 30 maja 2021r. w godz. 9:00 – 14:00 przy Remizie OSP w Czarżu, ul. Chełmińska 66.

 

*Przypominamy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa

 

Kto może oddawać krew?

 

- do oddania krwi mogą zgłaszać się wyłącznie ZDROWE OSOBY w wieku od 18 do 65 lat (bez jakichkolwiek objawów infekcji m.in.: gorączka, kaszel katar - w tym alergiczny, duszność, biegunka, wymioty), które w ostatnich 10 dni nie miały kontaktu z osoba zakażoną wirusem lub objęta kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym;

 

- osoby, które były objęte kwarantanną mogą zgłosić się do oddania krwi po 18 dniach od czasu zakończenia kwarantanny;

 

- minimalna waga osoby powinna być powyżej 50 kg

 

- osoba chcąca oddać krew nie powinna być jakkolwiek leczona,

 

- brak wykonywanych zabiegów w okresie ostatnich 6 miesięcy: nie wykonano tatuażu, przekłucia uszu ani innych części ciała; nie wykonywano badań diagnostycznych i zabiegów endoskopowych oraz nie leczono krwią lub jej składnikami.

 

Przed wybraniem się do punktu zbiórki krwi należy zjeść lekki posiłek.

 

Każdy dawca i potencjalny kandydat na dawcę zostanie poddany wstępnej kwalifikacji ( wywiad oraz pomiar temperatury). Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

https://fb.me/e/27MF1Vy3a