Ogłoszenia parafialne

Niedziela, 24 Stycznia 2021 r.

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę zwykłą

  1. Kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; tradycyjnie jego zakończenie przypada w dzień, w którym w liturgii wspominamy nawrócenie św. Pawła, a więc
(.....)
Niedziela, 17 Stycznia 2021 r.

Ogłoszenia parafialne na II Niedzielę zwykłą

1. W tym tygodniu w Kościele Katolickim rozpoczynamy Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan. Zachęcamy do wspólnej modlitwy o zjednoczenie chrześcijaństwa i udziału w nabożeństwach ekumenicznych.

(.....)
Niedziela, 10 Stycznia 2021 r.

Ogłoszenia parafialne na Święto Chrztu Pańskiego

1. Dzisiejsze święto uobecnia wydarzenia zbawcze, które dokonały się nad Jordanem, a jednocześnie przypomina nam nasz chrzest, czyli to wydarzenie, które rozpoczęło dzieło zbawcze w naszym życiu. Polećmy dzisiaj w naszych modlitwach naszych rodziców, rodziców chrzestnych i kapłana, którzy nam tego sakramentu udzielił.

(.....)
Niedziela, 27 Grudnia 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na II Święto Bożego Narodzenia - św. Szczepana

1. W poniedziałek, 28 grudnia, przeżywać będziemy wspomnienie liturgiczne śś. Młodzianków, męczenników.

(.....)
Niedziela, 20 Grudnia 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na IV Niedzielę Adwentu

1. Dziś już czwarta niedziela Adwentu, oczekujemy już narodzenia Zbawiciela świata.

(.....)
Niedziela, 13 Grudnia 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Adwentu

1. Zapraszamy na msze roratnie, w czasie których razem z Najświętszą Maryją Panną oczekujemy na narodzenie Jezusa Chrystusa.

(.....)
Niedziela, 06 Grudnia 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na II Niedzielę Adwentu

1. Trwamy w okresie liturgicznym zwanym Adwentem, w którym przygotowujemy się do świąt narodzenia Jezusa Chrystusa. Nabożeństwem związanym z tym okresem liturgicznym są roraty, na które bardzo serdecznie zapraszamy.

(.....)
Niedziela, 29 Listopada 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na I Niedzielę Adwentu

1. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, w ciągu którego będziemy przeżywać wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa. W liturgii niedzielnej korzystać będziemy ze słowa Bożego przepisanego na rok B, a w tygodniu na rok I. W tym roku liturgicznym będziemy rozważali temat: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”, w ramach którego będziemy mówili o sprawowaniu Mszy Świętej, przyświecać nam będzie motto: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”.

(.....)
Niedziela, 22 Listopada 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

1. Dzisiejsza uroczystość została ustanowiona przez papieża Piusa XI w roku 1925, jako swoista propozycja Kościoła dla ludzi dobrej woli, którzy chcą żyć w oparciu o wspólne wartości wynikające z nauki Jezusa Chrystusa. Jednocześnie kończy ona roczny obchód misteriów zbawczych Jezusa Chrystusa, poczynając od Jego narodzenia przez zbawczą działalność, której szczytem była męka, śmierć i zmartwychwstanie. 

(.....)
Niedziela, 15 Listopada 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XXXIII Niedzielę zwykłą

1. Na pytanie: kto osiągnie zbawienie? Dzisiejsza ewangelia odpowiada Chrystusową przypowieścią o talentach. Odpowiadając można więc stwierdzić: zbawienie osiągnie ten, kto wykorzystał i pomnożył talenty otrzymane od naszego Ojca. Czy więc wykorzystałem to, co dostałem w prezencie, a może jestem tym, który usłyszał słowa: „Sługo zły i gnuśny”? 

(.....)
Niedziela, 08 Listopada 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XXXII Niedzielę zwykłą

1. Chrystus przedstawia nam opowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych, która zwraca naszą uwagę, że na spotkanie z Chrystusem trzeba być przygotowanym. Realizując nasze życie potrzeba, abyśmy zadali sobie pytanie: Czy jesteśmy gotowi stanąć przed Bogiem i zdać sprawę z naszego życia.

(.....)
Niedziela, 01 Listopada 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Uroczystość dzisiejsza przypomina nam, że wśród nas żyli, żyją i będą żyli święci. Zarówno ci ogłoszeni przez Kościół, jak i ci, którzy zapewne nie będą nigdy ogłoszeni, ale za swoje życie w wierności Bogu zostali nagrodzeni chwałą zbawionych. Uroczystość dzisiejsza domaga się od nas zarówno uczestnictwa we Mszy świętej, jak i nawiedzenia cmentarza. W tym roku uczynimy to w warunkach wyjątkowych. Dzisiaj i jutro na sposób duchowy (

(.....)
Niedziela, 25 Października 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XXX Niedzielę zwykłą

1. Chrystus niezmiennie naucza, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Wszystkie nakazy i zakazy mają sens tylko wtedy, gdy są praktykowane w świetle przykazania miłości. Jest ono tak ważne, ponieważ jego wzorem jest miłość Boga do człowieka, która wyraziła się w oddaniu życia przez Syna Bożego dla naszego zbawienia. Człowiek praktykując to przykazanie próbuje naśladować miłość Boga.

(.....)
Niedziela, 18 Października 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XXIX Niedzielę zwykłą.

1. Pan Bóg stawia na naszej drodze różnych ludzi, zarówno dobrych jak i złych; spotkanie z nimi jest nam potrzebne do tego, abyśmy mogli osiągnąć życie wieczne.

(.....)
Niedziela, 11 Października 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XXVIII Niedzielę zwykłą

1. Uczta jest najczęściej używanym obrazem biblijnym dla przedstawienia chwały zbawionych. Przez sakrament chrztu wszyscy jesteśmy na nią powołani, jednak nie wszyscy to powołanie przyjmują i według niego żyją, dlatego pojawia się pytanie: „jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?” My zaś, dzisiejsi słuchacze słowa Bożego, zadajmy sobie pytanie: czy naszym życiem potwierdzamy swoje zaproszenie na ucztę zbawionych?

(.....)

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta

Dąbrowa 7.30, 10.30
Boluminek 9:00, 12:00

 

Dni powszednie i święta zniesione

 Wiosna, lato
Dąbrowa 17.30
Boluminek 19:00

Jesień, zima
Dąbrowa 17.30
Boluminek 16:00

KANCELARIA PARAFIALNA

 Od poniedziałku do soboty

po każdej Mszy Św.

 

Niedziala - nieczynna

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Sakramentu Chrztu Świętego
Udzielamy w III Niedzielę miesiąca
o godz. 12.00

KONTO PARAFII

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy.
Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej
51 8142 1017 0206 9403 2000 0001