Ogłoszenia parafialne

Niedziela, 28 Lutego 2021 r.

Ogłoszenia parafialne na II Niedzielę Wielkiego Postu

1. Abraham, gotowy złożyć w ofierze życie własnego syna, jest zapowiedzią jedynego wydarzenia w dziejach ludzkości, gdy Bóg oddaje życie swojego Syna za zbawienie człowieka.

(.....)
Niedziela, 21 Lutego 2021 r.

Ogłoszenia parafialne na I Niedzielę Wielkiego Postu

1. Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu wezwaniami: „Nawracajcie się”, „Wierzcie w Ewangelię”; to sugestie, którymi Kościół zachęca nas do zerwania z grzechem i pójścia za Chrystusem. Przemiana naszego serca pozwoli nam przemienić nasze życie i idąc śladami Chrystusa wołać razem z Nim: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

(.....)
Niedziela, 14 Lutego 2021 r.

Ogłoszenia parafialne na VI Niedzielę zwykłą

1. Dzisiejsza liturgia słowa przypomniała nam, że są choroby utrudniające bliskość z Bogiem – te związane są z naszym duchem i ciałem. Lekarzem, który może nas z nich uzdrowić, jest Jezus Chrystus, lekarz ciał i dusz ludzkich.

(.....)
Niedziela, 07 Lutego 2021 r.

Ogłoszenia parafialne na V Niedzielę zwykłą

1. Chrystus otrzymał od Ojca misję głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom. Jego życie było służbą, której celem było osiągnięcie zbawienia przez każdego człowieka. My, jako uczniowie Chrystusa, mamy ten obowiązek podejmować i realizować go w naszym życiu.

(.....)
Niedziela, 31 Stycznia 2021 r.

Ogłoszenia parafialne na IV Niedzielę zwykłą

1. Dzisiejsza ewangelia przedstawia nam Jezusa nauczającego w Kafarnaum. My również wysłuchaliśmy Jego słowa; chciejmy je rozważyć w swoim sercu, a przede wszystkim realizować w swoim życiu.

(.....)
Niedziela, 24 Stycznia 2021 r.

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę zwykłą

  1. Kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; tradycyjnie jego zakończenie przypada w dzień, w którym w liturgii wspominamy nawrócenie św. Pawła, a więc
(.....)
Niedziela, 17 Stycznia 2021 r.

Ogłoszenia parafialne na II Niedzielę zwykłą

1. W tym tygodniu w Kościele Katolickim rozpoczynamy Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan. Zachęcamy do wspólnej modlitwy o zjednoczenie chrześcijaństwa i udziału w nabożeństwach ekumenicznych.

(.....)
Niedziela, 10 Stycznia 2021 r.

Ogłoszenia parafialne na Święto Chrztu Pańskiego

1. Dzisiejsze święto uobecnia wydarzenia zbawcze, które dokonały się nad Jordanem, a jednocześnie przypomina nam nasz chrzest, czyli to wydarzenie, które rozpoczęło dzieło zbawcze w naszym życiu. Polećmy dzisiaj w naszych modlitwach naszych rodziców, rodziców chrzestnych i kapłana, którzy nam tego sakramentu udzielił.

(.....)
Niedziela, 27 Grudnia 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na II Święto Bożego Narodzenia - św. Szczepana

1. W poniedziałek, 28 grudnia, przeżywać będziemy wspomnienie liturgiczne śś. Młodzianków, męczenników.

(.....)
Niedziela, 20 Grudnia 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na IV Niedzielę Adwentu

1. Dziś już czwarta niedziela Adwentu, oczekujemy już narodzenia Zbawiciela świata.

(.....)
Niedziela, 13 Grudnia 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na III Niedzielę Adwentu

1. Zapraszamy na msze roratnie, w czasie których razem z Najświętszą Maryją Panną oczekujemy na narodzenie Jezusa Chrystusa.

(.....)
Niedziela, 06 Grudnia 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na II Niedzielę Adwentu

1. Trwamy w okresie liturgicznym zwanym Adwentem, w którym przygotowujemy się do świąt narodzenia Jezusa Chrystusa. Nabożeństwem związanym z tym okresem liturgicznym są roraty, na które bardzo serdecznie zapraszamy.

(.....)
Niedziela, 29 Listopada 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na I Niedzielę Adwentu

1. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, w ciągu którego będziemy przeżywać wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa. W liturgii niedzielnej korzystać będziemy ze słowa Bożego przepisanego na rok B, a w tygodniu na rok I. W tym roku liturgicznym będziemy rozważali temat: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”, w ramach którego będziemy mówili o sprawowaniu Mszy Świętej, przyświecać nam będzie motto: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”.

(.....)
Niedziela, 22 Listopada 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

1. Dzisiejsza uroczystość została ustanowiona przez papieża Piusa XI w roku 1925, jako swoista propozycja Kościoła dla ludzi dobrej woli, którzy chcą żyć w oparciu o wspólne wartości wynikające z nauki Jezusa Chrystusa. Jednocześnie kończy ona roczny obchód misteriów zbawczych Jezusa Chrystusa, poczynając od Jego narodzenia przez zbawczą działalność, której szczytem była męka, śmierć i zmartwychwstanie. 

(.....)
Niedziela, 15 Listopada 2020 r.

Ogłoszenia parafialne na XXXIII Niedzielę zwykłą

1. Na pytanie: kto osiągnie zbawienie? Dzisiejsza ewangelia odpowiada Chrystusową przypowieścią o talentach. Odpowiadając można więc stwierdzić: zbawienie osiągnie ten, kto wykorzystał i pomnożył talenty otrzymane od naszego Ojca. Czy więc wykorzystałem to, co dostałem w prezencie, a może jestem tym, który usłyszał słowa: „Sługo zły i gnuśny”? 

(.....)

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta

Dąbrowa 7.30, 10.30
Boluminek 9:00, 12:00

 

Dni powszednie i święta zniesione

 Wiosna, lato
Dąbrowa 17.30
Boluminek 19:00

Jesień, zima
Dąbrowa 17.30
Boluminek 16:00

KANCELARIA PARAFIALNA

 Od poniedziałku do soboty

po każdej Mszy Św.

 

Niedziala - nieczynna

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Sakramentu Chrztu Świętego
Udzielamy w III Niedzielę miesiąca
o godz. 12.00

KONTO PARAFII

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy.
Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej
51 8142 1017 0206 9403 2000 0001