1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświat została ustanowiona przez papieża Piusa XI w 1925 r. jako swoista propozycja Kościoła dla ludzi dobrej woli, którzy chcą żyć w oparciu o wspólne wartości wynikające z nauki Jezusa Chrystusa. Jednocześnie kończy ona roczny obchód misteriów zbawczych Jezusa Chrystusa, poczynając od Jego narodzenia przez zbawczą działalność, której szczytem była Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie.
  2. Liturgia słowa przypomina nam, że Chrystus jest dobrym Pasterzem, który troszczy się o swoje owce, że dla nich umarł i zmartwychwstał i wreszcie ukazuje nam prawo miłości Boga i człowieka, jako praktyczną realizację Jego nauki.
  3. Dzisiaj uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Suma o godz. 12.00.
  4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy we czwartek św. Andrzeja Apostoła oraz przeżywać będziemy pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W sobotę odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
  5. Mamy za co dziękować Panu Bogu, bo każdy z nas otrzymuje łaski, które może nie zawsze zauważamy. Dlatego w najbliższy piątek zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.30 do Dąbrowy i po Eucharystii na modlitwę dziękczynienia i uwielbienia Dobrego Boga. Zaproszenie to kierujemy do wszystkich, a szczególnie do ludzi młodych i młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
  6. Za tydzień I niedziela Adwentu i rozpoczniemy nowy rok liturgiczny w Kościele Katolickim. Tego też dnia podczas Mszy św. o godz. 12.00 w Boluminku nowi chłopcy zostaną oficjalnie włączeni do grona ministrantów i lektorów. Serdecznie zapraszamy na tą uroczystość, aby wspólnie powierzać tych młodych ludzi opiece Boga i naszych Patronów oraz modlić się, by z tej szczególnej grupy, ale i z naszej parafii Bóg powoływał nowych kapłanów.