1. Dzisiejsze Święto uobecnia wydarzenia zbawcze, które dokonały się nad Jordanem, a jednocześnie przypomina nam nasz chrzest, czyli wydarzenie, które rozpoczęło dzieło zbawienia w naszym życiu. Stąd uroczyste przeżycie tego dnia dziś, wraz z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych w ramach Roku Wiary.
  2. W tym dniu warto również przypomnieć kilka informacji dotyczących sprawowania sakramentu chrztu. Właściwym dniem do udzielania tego sakramentu jest niedziela, ponieważ w czasie Mszy św. dziecko jest włączone do wspólnoty zbawczej, przy jej obecności, a którą jest parafia. Miejscem sprawowania chrztu św. jest parafia faktycznego zamieszkania rodziców, a nie ich zameldowania. W innym przypadku potrzebna jest zgoda swojego księdza proboszcza. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka i dostarczają wówczas akt urodzenia dziecka i zaświadczenie od chrzestnych (z ich parafii zamieszkania). Chrzestnym może być osoba, która przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i sakrament pokuty), która praktykuje swoją wiarę (jest znana w parafii, uczęszcza na Eucharystię, przyjmuje kolędę i jest osobą, która założyła rodzinę, żyje w sakramentalnym związku małżeńskim. A więc nie wystarczy tylko zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania – o co proszą niektórzy kandydaci na chrzestnych. Zgłoszenia chrztu dokonuje się w kancelarii parafialnej z wpisem do księgi chrztów i złożeniem podpisów.
  3. Dzisiaj po Mszach św. z wyjątkiem Mszy św. o godz. 7.30 nabożeństwo przy żłóbku.
  4. Serdecznie zachęcamy do nabycia płyty, którą nagrała nasza parafialna schola. Płyta do nabycia za minimalną cenę 20 zł. w zakrystii po Mszach św., u p. Haliniak lub podczas wizyt duszpasterskich. Dzięki zebranym funduszom schola zakupi sprzęt nagłaśniający i inne potrzebne akcesoria dla dalszej posługi w kościele. Za wsparcie tej wspaniałej inicjatywy i otwarte serca składamy serdeczne Bóg zapłać.
  5. Zapraszamy całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzętu RTV i AGD np. pralki telewizory, komputery). Zbiórka będzie miała miejsce w Dąbrowie, w wytyczonym punkcie selektywnym przy dawnym Posterunku Policji na ul. Toruńskiej. Odbiór zgromadzonego sprzętu nastąpi 12 stycznia o godz. 9.00. Natomiast zużyte urządzenia zwozić będziemy w czwartek 11 stycznia w godz. 8.00 do 15.00. Akcja zbiórki organizowana jest przez firmę Green Office Ecologic wspólnie z Fundacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce.
  6. Składamy serdeczne podziękowania p. Radosławowi Szczęsnemu za ofiarowane słodycze dla dzieci uczęszczających na roraty, a także dla naszych ministrantów i scholii do paczek świątecznych - serdeczne Bóg zapłać.
  7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Genowefę Salwin. Polećmy ją miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.
  8. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna. Już dzisiaj polecając ją Waszej ofiarności składamy serdeczne Bóg zapłać.