1. Jednym z największych problemów współczesnego świata jest świadome niszczenie małżeństwa, a przez to całej rodziny. Niestety wielu uczniów Chrystusa przez postawę milczenia daje ciche przyzwolenie na życie w grzechu swoich bliskich, a tym samym na odrzucenie Bożego prawa.
  2. Zapraszamy na modlitwę różańcową, w czasie której polecajmy Bogu trudne sprawy naszych rodzin i nas samych.
  3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: dzisiaj – NMP Różańcową; w sobotę – bł. Honorata Koźmińskiego.
  4. W przyszłą niedzielę, 14 października, obchodzić będziemy kolejny, XVIII Dzień Papieski. Składać będziemy ofiary na papieski fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przeznaczone na pomoc stypendialną dla uzdolnionej młodzieży. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna.
  5. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 do Boluminka.
  6. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb w Czarżu śp. Marii Szymańskiej z ul. Rzemieślniczej. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.