1. Dziś, 11 listopada, przypada 100. rocznica odzyskania Niepodległości po ponad stu latach od rozbiorów Rzeczypospolitej. Szczególnie w tym dniu w naszych modlitwach polećmy Bogu naszą Ojczyznę i tych wszystkich, którzy oddali swoje życie w jej obronie. Dzisiaj Msza św. w intencji Ojczyzny i poległych za jej wolność w Dąbrowie o godz. 10.30 z przejściem pod pomnik, który w czasie II wojny światowej został zburzony, a odbudowano go dokładnie 20 lat temu. W Boluminku Msza św. z godz. 12.00 przełożona na godz. 13.00. Popołudniu II część obchodów – Koncert Patriotyczny, który odbędzie się w remizie OSP w Czarżu o godz. 15.00. Pamiętajmy o wywieszeniu narodowej flagi.
  2. W tym tygodniu wspominamy w liturgii: w poniedziałek – św. Jozafata; we wtorek – pierwszych Polskich Męczenników: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna; w sobotę – św. Elżbietę.
  3. W przyszłą niedzielę spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania po Mszy św. o godz. 12.00.
  4. Dzisiaj kolekta specjalna, a w przyszłą niedzielę na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
  5. W piątek, 16 listopada, Apel Jasnogórski w Dąbrowie o godz. 21.00. Serdecznie zapraszamy.
  6. W związku z przeżywanym miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych i przeżytą oktawą Uroczystości Dnia Zadusznego nasuwa się trochę smutna refleksja, iż pojawia się dysproporcja między nadmierną dekoracją grobów, a chrześcijańską forma pamięci wyrażającą się w modlitwie i ofierze Mszy św. W oktawie tej uroczystości oprócz stałych uczestników nie było nikogo na Mszach św. i nabożeństwach za zmarłych. Również większość dni nie ma intencji mszalnych za zmarłych.
  7. Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, iż od miesiąca listopada 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu „NIE SAM ALE DZIELNY” – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Plakat promujący projekt wywieszony jest na tablicy ogłoszeń parafialnych. Projekt jest skierowany do osób: niesamodzielnych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie jest nieodpłatny. Ulotki informacyjne są również wyłożone na stoliku pod chórem.