1. W kolejną niedzielę słowo Boże odsłania nam tajemnice powołania człowieka przez Boga. Dziś słyszeliśmy o powołaniu Izajasza. Również św. Paweł przypomina nam o swoim powołaniu do głoszenia Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
  2. Do tego jednak, aby podjąć powołanie, potrzeba zaufać Chrystusowi i wypłynąć na głębie, jak tego doświadczyli apostołowie.
  3. Zechciejmy również i my podjąć wezwanie Chrystusa „wypłyń na głębie”, aby realizować Jego naukę przemieniać własne życie i pomagać innym w odkrywaniu naszego Zbawiciela.
  4. Jutro w poniedziałek 11 lutego, przeżywać będziemy Światowy Dzień Chorego oraz wspomnienie NMP z Lourdes. Celem tego dnia jest pobudzenie wrażliwości wiernych na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki chorym, popierania coraz bardziej owocnej służby wolontariatu, przypominania o potrzebie duchowej i moralnej formacji pracowników służby zdrowia. Wszystkim chorym życzymy cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego, a także zrozumienia i opieki ze strony najbliższych. Pracownikom służby zdrowia składamy wyrazy uznania i wdzięczności za wrażliwość, wyrozumiałość, życzymy niegasnącego entuzjazmu, szacunku, siły i ludzkiej życzliwości w codziennej pracy.
  5. W czwartek w liturgii wspomnienie św. Cyryla Mnicha i św. Metodego, Biskupa, Patronów Europy.
  6. Dzisiaj drugi dzień (830- 1500) kursu Eureka dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w naszej szkole. Udzielenie sakramentu bierzmowania w naszej parafii przeżywać będziemy 27 maja o godz. 1800.
  7. Do sakramentalnego związku małżeńskiego przygotowują się Dawid Marian Zega, st. wolnego,zam. Dąbrowa Chełmińska i Kinga Pawlicka, st. wolnego, zam. Grudziądz