1. Podobnie jak trędowaci z dzisiejszej ewangelii, ustawicznie domagamy się od Chrystusa, aby obdarzył nas łaskami potrzebnymi do życia. Czy jednak za otrzymana pomoc potrafimy Bogu dziękować? A może również i w tym jesteśmy podobni do trędowatych?

2. Dzisiaj obchodzimy XIX Dzień Papieski, podejmując rozważania nauki papieskiej i wsparcie funduszu stypendialnego prowadzonego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” im. Jana Pawła II. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich na Mszę św. w Dąbrowie o godz. 10.30, a po Mszy św. na montaż słowno-muzyczny przygotowany przez naszych uczniów ze szkolnego Koła Caritas i naszą scholę.

3. Zachęcamy, aby każdego dnia odmawiać modlitwę różańcową, albo wspólnotowo w naszych kościołach, albo indywidualnie w naszych domach.

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek – św. Teresę od Jezusa, w środę – św. Jadwigę Śląską, w czwartek – św. Ignacego Antiocheńskiego, w piątek – św. Łukasza, patrona służby zdrowia.

5. Następną niedzielę będziemy przeżywali jako dzień misyjny – ofiary składane na kolektę przeznaczone będą na misje.

6. W środę, 16 października Apel Jasnogórski w Dąbrowie o godz. 21.00. Zapraszamy.

7. W przyszłą niedzielę odpust w Kończewicach, parafia Nawra, ku czci św. Jana Pawła II – suma o godz. 12.00.

8. Kandydatów do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 12.00 do Boluminka i na spotkanie formacyjno-organizacyjne.

8. W poniedziałek przeżywać będziemy dzień nauczycieli i wychowawców oraz pracowników szkół. Módlmy się już dzisiaj w ich intencji, zarówno tych, których już nie ma wśród nas – prosząc dla nich o życie wieczne, jak i tych, którzy przemierzają drogę swego życia w trudzie wychowawczym, aby dobry Bóg obdarzał ich swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. Msza św. w tej intencji – w Dąbrowie w piątek; w Boluminku w sobotę.

9. Ponawiamy prośbę o składanie na cmentarzu liści, kwiatów i ziemi na śmietnik kompostowy.

8. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 mija termin zapisów na wakacyjny wyjazd w góry organizowany przez parafię w przyszłym roku.