1. Czy moja wola jest zgodna z wolą Bożą? Jeśli tak, to Bóg da nam wszystko, o co Go prosimy, jeśli nie jest zgodna, to nie liczymy na Jego wsparcie. Podejmijmy więc trud odkrycia planu, jaki wobec nas ma nasz Pan i Zbawiciel.

2. Dziś w Kościele przeżywamy Niedzielę Misyjną, polecajmy w naszych modlitwach zarówno tych, którzy głoszą słowo Boże, jak i tych, na glebę serc których jest to słowo zasiewane. Wesprzyjmy też dzieło misyjne Kościoła naszymi ofiarami. Dzisiaj kolekta na potrzeby misji.

3. Zachęcajmy się nawzajem do odmawiania modlitwy różańcowej, o której Matka Boża mówiła, że jest nam dana jako pomoc do osiągnięcia zbawienia.

4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. W przyszłą niedzielę spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św., również po Mszy św. o godz. 12.00 w Boluminku.

5. Dziękujemy bardzo za ofiary złożone na kolektę specjalną w ubiegłą niedzielę – serdeczne Bóg zapłać. Cieszymy się, że postępują prace przy remoncie dachu na kościele w Dąbrowie.

6. Składamy także serdeczne podziękowania naszej młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas i naszej scholi za piękne przygotowanie montażu słowno-muzycznego z okazji XIX Dnia Papieskiego, w którym mogliśmy uczestniczyć w ubiegłą niedzielę – serdeczne Bóg zapłać.

7. Dzisiaj odpust w Kończewicach, parafia Nawra, o godz. 12.00.

8. Porządkując groby starajmy się we właściwy sposób składać śmieci, za co z góry bardzo dziękujemy.

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Leszka Midurę i śp. Bronisława Wójcik. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.