1. We wtorek, 31 grudnia, zakończyliśmy kolejny rok kalendarzowy. Dziękowaliśmy Panu Bogu za otrzymane łaski, a 1 stycznia prosiliśmy o błogosławieństwo w nowym roku. Pragniemy podziękować również za wydarzenia zbawcze i duszpasterskie w naszej rodzinie parafialnej. Ważnymi wydarzeniami było udzielenie sakramentów świętych. Pragniemy tradycyjnie podać pewne dane statystyczne, a więc w minionym roku:

- chrztów było 48 (49; 46);

- pogrzebów było 41 (35; 450;

- do bierzmowania przystąpiło 50 osób (40; 48);

- do I Komunii św. przystąpiło 15-ro dzieci (63; 54);

- ślubów udzielono 12 (15; 19).

Tradycyjnie dzieci kl. III brały udział w pielgrzymce do sanktuarium maryjnego w Chełmnie. Grupa 16 osób uczestniczyła w pielgrzymce do Gruzji i Armenii. Dzieci i młodzież w ilości 40 osób wyjechała na wakacyjny wypoczynek w górach. W tym roku przewidziana jest pielgrzymka do Włoch (ilość uczestników to 19 osób) z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Rekolekcje wielkopostne przeżywać będziemy od I niedzieli Wielkiego Postu. Z działań gospodarczych udało się zakończyć II etap remontu dachu na kościele w Dąbrowie (w zakresie prac ciesielskich i dekarskich – odeskowanie i położenie papy). W tym nastąpi realizacja III etapu polegającego na położeniu dachówki. Przygotowane są działania dokumentacyjne idące w kierunku pozyskania dofinansowania realizacji konserwacji sklepienia kościoła w Dąbrowie. Podejmujemy również dalsze prace związane z powiększeniem naszego cmentarza oraz poważne przedsięwzięcie - położenie nowego chodnika z kostki brukowej wokół kościoła w Boluminku. Będzie to zadanie wykonane tylko z własnych funduszy parafialnych. Miniony rok zakończyliśmy bez zadłużeń, finansowo na bieżąco. Za składane ofiary z różnych okazji w minionym roku składam serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać! Dziękuję również za wszelkie formy pomocy i zaangażowania w działania gospodarcze i duszpasterskie w naszej parafii; szczególnie dziękuję Radzie Duszpastersko-Ekonomicznej. Dziękuję również grupom modlitewnym, naszej scholi – szczególnie państwu Haliniak, panu organiście i służbie liturgicznej. Wyrazy wdzięczności kierujemy również pod adresem firmy pogrzebowej panów Serwińskich. Serdeczne Bóg zapłać! Dziękujemy razem z Ks. Wikariuszem za wszelkie przejawy życzliwości, współpracy oraz wsparcia modlitewnego. Bóg zapłać! Bożej Opatrzności dziękujemy za otrzymane łaski w minionym roku i polecamy naszą wspólnotę parafialną dalszej opiece. Niech Pan błogosławi – Szczęść Boże.

2. Jutro, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego popularnie zwana świętem Trzech Króli. W tym dniu uświadamiamy sobie, że Boga można poznać zarówno dzięki Bożemu Objawieniu, jak również w sposób naturalny. Ofiary jutro zbierane na kolektę przeznaczone są na misje święte.

3. Jutro błogosławimy kredę i kadzidło, które zaniesiemy do naszych domów. Kredą oznaczamy drzwi, aby było widać, że w tym domu mieszkają katolicy. Pod chórem można nabyć kredę, kadzidło i węgielek.

4. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy święto Chrztu Pańskiego.

5. Trwają wizyty duszpasterskie, tzw. kolędy. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie, za możliwość wspólnej modlitwy i rozmowy. Przyjmując kapłana w duchu wiary przyjmujemy Boże błogosławieństwo dla naszej rodziny na kolejny rok.

6. W przyszłą niedzielę, 12 stycznia, gościć będziemy znaną nam grupę muzyczną „Gospel – Grupa moich przyjaciół” – ubogacą liturgię Mszy św. o godz. 12.00 w Boluminku. Po Mszy św. koncert kolęd.