1. Wsłuchując się w dzisiejszą liturgię słowa, obserwujemy jak szybko rozchodzi się wiadomość o zmartwychwstaniu Pańskim. Pusty grób napełnia uczniów Chrystusa radością i nadzieją na osiągnięcie życia wiecznego.

2. W tym świątecznym okresie wielkanocnym warto również poszukać ciekawych treści dostępnych w intrenecie, które przybliżają nam wydarzenia zbawcze tego okresu.

3. Święta wielkanocne przypominają nam, że chrześcijaństwo jest religią misyjną. Módlmy się w intencji misji świętych.

4. Dzisiaj Msze św. jak w każda niedzielę.

5. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego, w tym roku skromniejszego, a także za osobiście ofiarowane kwiaty, szczególnie państwu Teresie i Mikołajowi z Otowic za piękne róże. Dziękujemy również przygotowującym nasze świątynie na Święta. Serdeczne Bóg zapłać!

6. Dziękujemy panu Zdzisławowi Bukowskiemu za wywiezienie śmieci kompostowych z cmentarza oraz za prace porządkowe w obejściu plebanii, a także panu Stefanowi Muchewiczowi. Serdeczne Bóg zapłać!

7. 16 dnia miesiąca nie będzie Apelu Jasnogórskiego. Księża odprawiają Msze św. indywidualnie, szczególnie o ustanie pandemii i angażujących się w jej przezwyciężanie oraz ofiar.