1. W czytanej dziś ewangelii Kościół dzisiejszą niedzielę nazywa Niedzielą Dobrego Pasterza, polecając szczególnie w tym dniu sprawę powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Również w tym dniu, 3 maja, przeżywamy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczystość ta nawiązuje do ślubów Króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej złożonych 1 kwietnia 1656 r.

2. Uroczystość ta, w dniu 3 maja, jest obchodzona na podstawie decyzji Świętej Kongregacji Obrzędów z roku 1923. Podkreślono w ten sposób, że Konstytucja z 3-go maja 1791 r. częściowo wypełniła śluby królewskie.

3. Z uroczystością tą związane są Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego, które odbyły się 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze. Złożyło je około miliona osób tam obecnych, a następnie powtórzono je we wszystkich diecezjach i parafiach. Śluby te rozpoczęły Wielką Nowennę przygotowującą do Milenium Chrztu Polski. Dzisiaj również te ślubowania odnowiliśmy.

4. Zachęcamy do odprawiania nabożeństw majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny w naszych domach.

5. Powoli zbliżają się ważne wydarzenia dla Kościoła w Polce: 100. Rocznica urodzin św. Jana Pawła II i po ustaniu pandemii, beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zechciejmy do tych wydarzeń przygotować się jak najlepiej.

6. W tym tygodniu przeżywamy liturgiczne wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków, w poniedziałek, 4 maja. Módlmy się w intencji naszych opiekunów strażaków, wyrażając im naszą wdzięczność za ich ofiarną służbę. Również przeżywać będziemy w piątek, 8 maja, uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski.

7. Zachęcamy do korzystania z transmisji naszych Mszy św. w internecie – w sobotę o godz. 19.00 i w niedzielę o godz. 12.00.

8. Przypominamy, że do odwołania nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa podczas przebywania w kościołach podczas liturgii i poza nią. Twarz można odsłonić przy przyjmowaniu Komunii św. w taki sposób aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maski, jednak zachęca się do przyjmowania Komunii św. na rękę. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy także kancelarii parafialnej i zakrystii. Jednocześnie zachęcamy do modlitwy o ustanie pandemii, o zdrowie dla zarażonych, o cierpliwość i siły dla tych, którzy posługują chorym i o łaskę nieba dla zmarłych.

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii śp. Zenona Konobrodzkiego, śp. Kazimierza Sarnowskiego, śp. Renatę Karłowską i śp. Franka Gintra. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.