1. Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam jedną z podstawowych zasad wiary w Jezusa Chrystusa, a mianowicie: żeby nazywać się uczniem Pańskim, nie wystarczy tylko opanować podstawowy teoretyczny zestaw prawd wiary. Bowiem bycie uczniem Chrystusa to przede wszystkim realizacja przykazania miłości w życiu codziennym. Stąd też troska uczniów o pomoc potrzebującym wyrażająca się w ustanowieniu siedmiu diakonów. Do ich zadań należy przede wszystkim troska o potrzebujących, ale również głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Ich gorliwość doprowadziła wielu z nich do męczeństwa.

2. Trwa maj. Zachęcamy do odprawiania nabożeństw maryjnych w naszych domach w gronie rodzinnym.

3. W tym tygodniu w liturgii będziemy wspominać: w środę, 13 maja wspomnienie NMP z Fatimy; w czwartek – św. Macieja Apostoła; w piątek – św. Izydora, patrona rolników; w sobotę – św. Andrzeja Bobolę, patrona Polski.

4. Z racji wspomnienia św. Izydora, w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00 nastąpi obrzęd poświęcenia ziemi uprawnej.

5. Przypominamy o internetowej transmisji Mszy św. o godz. 12.00 z naszego kościoła w Boluminku.

6. W sobotę, 16 maja, Apel Jasnogórski o godz. 21.00 w Dąbrowie.

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii śp. Genowefę Ziółkowską. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.