1. Trwające na polach żniwa pobudzają nas do refleksji dotyczącej naszej wiary i życia. Zwłaszcza, że dzisiejsza liturgia słowa ukazuje również obraz żniw. Zadajmy więc sobie pytanie: jak z tą naszą wiarą jest? Jakiego rodzaju glebą jest nasze serce?

2. Trwają wakacje. Dla nas, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży niech staną się one okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z otaczającą nas przyrodą. Przez jej piękno niech przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.

3. Czas wakacji to również okres, w którym w naszych parafiach odbywają się uroczystości odpustowe związane z kultem Najświętszej Maryi Panny i świętych, uczestnicząc w tych uroczystościach zechciejmy wykorzystać łaski, którymi obdarza nas Kościół w związku z tymi uroczystościami, a więc przystąpmy do sakramentu pokuty i przyjmijmy Komunię świętą.

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek – świętych: Andrzeja Świerada i Benedykta; w środę - św. Bonawenturę; w czwartek – Matkę Bożą z Góry Karmel.

5. W czwartek Apel Jasnogórski o godz. 21.00 w Dąbrowie.

6. Dziękujemy bardzo rodzicom dzieci, które wczoraj przystąpiły do I Komunii św. za piękne posprzątanie kościoła i całego obejścia oraz dekorację. Serdeczne Bóg zapłać! Dziękujemy również za dar dzieci, który przeznaczyliśmy na renowację figury św. Wojciecha, która będzie ustawiona obok ołtarza głównego w Boluminku. Bóg zapłać! Od jutra przeżywać będziemy tzw. Biały Tydzień. Dzieci w szatkach razem ze swoimi najbliższymi uczestniczą we Mszy św. o godz. 19.00 w Boluminku.

7. Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Damian Siewert, st. wolnego, Dąbrowa Chełmińska

Marcelina Bartoszyńska, st. wolnego, Dąbrowa Chełmińska