1. Kontynuując rozważania dotyczące obsiewania naszych serc słowem Bożym – które znajdujemy w liturgii słowa – dziś dochodzimy do momentu, w którym uświadamiamy sobie, że sensem zasiewu jest zebranie dobrego plonu. Potrzeba więc zadać sobie zasadnicze pytanie: jaki plon przynosi zasiana w moim sercu wiara?

2. Niewątpliwie pomocą w rozwoju wiary jest modlitwa. Warto więc postawić sobie kolejne pytanie, a mianowicie: na ile pomagam swojej wierze przez modlitwę?

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w środę – św. Marię Magdalenę; w czwartek – św. Brygidę, patronkę Europy; w piątek – św. Kingę; w sobotę – św. Jakuba Apostoła.

5. Życzymy udanych wakacji i urlopów. Pamiętajmy o niedzielnym uczestnictwie we Mszy św.

6. Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

 

Damian Siewert, st. wolnego, Dąbrowa Chełmińska

Marcelina Bartoszyńska, st. wolnego, Dąbrowa Chełmińska / zapowiedzi II

 

Tomasz Melcer, st. wolnego, Siemoń

Natalia Kuligowska, st. wolnego, Bolumin / zapowiedzi I