1. W Modlitwie Pańskiej mówimy: „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. To wezwanie modlitewne zawiera także liturgia słowa dzisiejszej niedzieli. Utwierdzeniem w takim nastawieniu mają być dla nas słowa św. Pawła z Listu do Rzymian: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie; jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana”. Wszelką więc odpłatę za popełnione przeciw nam grzechy powinniśmy pozostawić Bogu. Czy jednak tak żyjemy?

2. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, warto o tym pamiętać zwłaszcza w perspektywie Wielkiego Piątku, który w tym roku był przeżywany bardzo skromnie z racji panującej epidemii. Warto przy okazji tego święta zainteresować się, czy w naszym domu na widocznym miejscu umieszczony jest krzyż, a także, czy my i nasi bliscy nosimy symbol naszej wiary na sobie.

3. W piątek, 18 września, przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży; warto przypomnieć sobie jego dzieje życia i zadać pytanie: czy naśladujemy jego gorliwość życia i pobożność?

4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 w Boluminku nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy, zamieszczonej w kruchcie kościoła, upamiętniającej franciszkanina z Niepokalanowa, brata Jana Vianeya Kończewskiego, urodzonego 19 sierpnia 1914 r. w Otowicach, a od 1918 r. mieszkającego w Gzinie. Fundatorami tablicy są Daniela i Edward Kończewscy oraz Krystyna Kończewska. Autorem tablicy jest artysta rzeźbiarz dr Sebastian Mikołajczak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W uroczystości odsłonięcia tablicy udział weźmie diakon prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski i wygłosi okolicznościowe kazanie.

5. Bierzmowanie w naszej parafii 21 września o godz. 18.00. Spotkania z kandydatami do bierzmowania we wtorek, w środę i czwartek o godz. 18.00 w Boluminku. W czwartek na spotkanie zapraszamy także świadków kandydatów. Spowiedź św. dla młodzieży bierzmowanej, świadków i członków rodziny w sobotę od godz. 16.00 do 16.30 w Boluminku.

7. Dzisiaj kolekta specjalna. W przyszła niedzielę na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.

8. Trwają prace przy kładzeniu poszycia dachowego, w zakresie przewidzianym na ten rok, na kościele w Dąbrowie; następnie przy wymianie chodnika betonowego na kostkę brukową. Również dokonano koniecznych prac konserwacyjnych na wieży kościoła w Boluminku.

9. W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii Pana Sławomira Wiśniewskiego, organistę z Gdyni, który będzie ubogacał liturgię Mszy Świętej swoim śpiewem i muzyką. Po Mszy będzie można wysłuchać krótkiego koncertu piosenki religijnej oraz nabyć jego płyty. 

10. Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Patryk Marek Walczak, st. wolnego, Unisław

Paulina Gapska, st. wolnego, Unisław / Zapowiedzi II