1. Na pytanie: kto osiągnie zbawienie? Dzisiejsza ewangelia odpowiada Chrystusową przypowieścią o talentach. Odpowiadając można więc stwierdzić: zbawienie osiągnie ten, kto wykorzystał i pomnożył talenty otrzymane od naszego Ojca. Czy więc wykorzystałem to, co dostałem w prezencie, a może jestem tym, który usłyszał słowa: „Sługo zły i gnuśny”? 

2. Niewątpliwie warto zastanowić się nad swoim przygotowaniem na spotkanie z Panem i Zbawicielem. Może warto postawić sobie kilka pytań: czy pamiętam o modlitwie, czy podejmuję działania wynikające z miłości Boga i bliźniego?

3. W liturgii wspominamy w tym tygodniu: we wtorek – św. Elżbietę Węgierską; w środę – bł. Karolinę Kózkównę; w piątek – św. Rafała Kalinowskiego; w sobotę – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. 

4. Jak w poprzednie lata włączymy się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom przez nabywanie świec wigilijnych. Świece małe w cenie 6,50 zł.; duże 13 zł.; duże ozdobne 15zł.

5. Dziękujemy bardzo p. Zdzisławowi Bukowskiemu i jego pomocnikom za wywiezienie odpadów i śmieci kompostowych z cmentarza. Serdeczne Bóg zapłać! 

6. Wypominki za zmarłych zgłaszamy do końca listopada. 

7. Przypominamy, że zgodnie z obecnie obwiązującymi obostrzenia w naszych świątyniach, w Mszach św. i nabożeństwach może uczestniczyć: w Boluminku 20 osób, a w Dąbrowie 15 osób. Jednocześnie przypominamy o zasłanianiu ust i nosa. 

8. Jutro, tj. w poniedziałek 16 listopada, zapraszamy na Apel Jasnogórski do Dąbrowy na godz. 21.00.