1. Dzisiejsza uroczystość została ustanowiona przez papieża Piusa XI w roku 1925, jako swoista propozycja Kościoła dla ludzi dobrej woli, którzy chcą żyć w oparciu o wspólne wartości wynikające z nauki Jezusa Chrystusa. Jednocześnie kończy ona roczny obchód misteriów zbawczych Jezusa Chrystusa, poczynając od Jego narodzenia przez zbawczą działalność, której szczytem była męka, śmierć i zmartwychwstanie. 

2. Liturgia słowa przypomina nam, że Chrystus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o swoje owce, że dla nich umarł i zmartwychwstał, i wreszcie, ukazuje nam prawo miłości Boga i człowieka jak praktyczną realizację Jego nauki.

3. W liturgii wspominamy w tym tygodniu: we wtorek – świętych Męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.

4. Jak w poprzednie lata włączymy się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom przez nabywanie świec wigilijnych. Świece małe w cenie 6,50 zł.; duże 13 zł.; duże ozdobne 15zł.

5. Wypominki za zmarłych zgłaszamy do końca listopada.

6. Za tydzień pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy kolejny rok liturgiczny. Również w przyszłą niedzielę przeżywać będziemy odpust parafialny ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Boluminku, suma odpustowa o godz. 12.00.