1. Kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; tradycyjnie jego zakończenie przypada w dzień, w którym w liturgii wspominamy nawrócenie św. Pawła, a więc
  w poniedziałek 25 stycznia. Zachęcamy o trwanie w modlitwie o zjednoczenie chrześcijaństwa.
 2. W tym tygodniu wspominać będziemy: w poniedziałek nawrócenie św. Pawła Apostoła; we wtorek Śśw. Biskupów Tymoteusza i Tytusa, w środę Św. Anieli Merici dziewicy, w czwartek św. Tomasza z Akwinu prezbitera i doktora Kościoła.
 3. W tym roku w wyjątkowy sposób przeżywaliśmy czas kolęd, czyli odwiedzin
  z błogosławieństwem Bożym na następny rok. Dziękujemy bardzo za przybycie na Msze Święte z błogosławieństwem kolędowym., za zaproszenia na odwiedziny
  oraz za złożone ofiary. Serdeczne Bóg zapłać!
 4. W minionym roku ze względu na pandemię  nie było żadnych pielgrzymek ani wyjazdu wakacyjnego dzieci.
 5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii śp. Zofię Marciniak. Polećmy
  ją Bożemu Miłosierdziu.
 6. Tradycyjnie podajemy dane statystyczne z wydarzeń duszpasterskich:

  - w minionym roku udzielono

      - 41 chrztów (w poprzednich latach 47; 49),

      - 11 ślubów (12; 15),

      - sakramentu bierzmowania 29 kandydatom (50;40),

  - do I Komunii świętej przystąpiło 35 dzieci (15; 63),

  - na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzono 36 zmarłych (41;35)

 7. Z działań gospodarczych:

  - udało się zakończyć II etap remontu dachu kościoła w Dąbrowie,

  - I część chodnika wokół kościoła w Boluminku,

  - zakończyliśmy sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem nowej części cmentarza oraz został położony jeden chodnik. Bardzo dziękujemy osobom, które ofiarnie włączyły się w realizację tych przedsięwzięć. Bóg zapłać! Na następny rok planujemy kontynuację tych zadań.  Miniony rok zakończyliśmy bez zadłużeń.

 8. Szczególnym i bolesnym wydarzeniem w naszej parafii było odejście naszego wieloletniego organisty p. Teofila Kamińskiego. Wyrażając naszą wdzięczność za jego posługę polecamy go Bożemu Miłosierdziu.

 9. Dziękujemy bardzo za wszelkie formy zaangażowania, życzliwości i pomocy, także za wsparcie modlitewne i finansowe w postaci składanych ofiar. Szczególne podziękowania kierujemy do firmy p. Adama Wołocha, p. Zdzisława Bukowskiego, panów kościelnych Andrzeja Liponogi i Andrzeja Niciejewskiego, służby liturgicznej a zwłaszcza Macieja Kaczora i Barbary Niciejewskiej za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie. Dziękujemy również paniom, które opiekują się naszymi kościołami, dbają o ich porządek i piękny wystrój oraz państwu Haliniak i naszej scholi za uświetnienie swoim śpiewem liturgii. Serdeczne podziękowania kierujemy także do naszej katechetki pani Adriany Starobrat między innymi za pomoc w realizacji transmisji Mszy Świętych online i pracę na rzecz parafii. Całej rodzinie parafialnej za współpracę serdeczne Bóg zapłać! Bożej Opatrzności dziękujemy za otrzymane łaski w minionym roku i polecamy całą naszą wspólnotę parafialną dalszej Bożej Opiece.  Niech nam Bóg Błogosławi. Szczęść Boże!

 10. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc Chrwacji po trzęsieniu ziemi.
  Można również dokonać indywidualnej wpłaty na konto 
  Caritas Polska:

              70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, z dopiskiem CHORWACJA.