1. Chrystus otrzymał od Ojca misję głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom. Jego życie było służbą, której celem było osiągnięcie zbawienia przez każdego człowieka. My, jako uczniowie Chrystusa, mamy ten obowiązek podejmować i realizować go w naszym życiu.

2. By mieć siłę do podejmowania tej drogi, potrzebna jest nam osobista bliskość z Jezusem, wyrażająca się w refleksji nad słowem Bożym i modlitwa. Chciejmy więc znaleźć dla siebie miejsce i czas na spotkanie z naszym Mistrzem i Panem.

3. W liturgii wspominamy w tym tygodniu: w poniedziałek – św. Hieronima Emilianiego; w środę – św. Scholastykę; w czwartek – Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes.

4. Dziękujemy bardzo osobom ofiarnym za zdemontowanie dekoracji świątecznej i posprzątanie kościołów:

- w Dąbrowie – p. Beacie Pachocie, p. Irenie Prawdzik, Marii Koenner, p. Andrzejowi Liponodze i p. Zdzisławowi Bukowskiemu,

- w Boluminku – p. Annie i Andrzejowi Niciejewskim, p. Irenie i Czesławowi Pałczyńskim, p. Marzenie Kociniewskiej oraz Frankowi i Wojtkowi, Maciejowi Kaczorowi.

5. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, bez rekolekcji szkolnych, rozpoczną się w I niedzielę Wielkiego Postu.

6. Przypominamy, że dniach od 1 do 12 lutego 2021r. odbędzie się przyjmowanie wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły.