1. Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień od uobecniania wydarzeń związanych z uroczystym wjazdem Jezusa do Jerozolimy, ale również wsłuchujemy się w opis Męki Pańskiej.

2. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu będzie Triduum Paschalne, w czasie którego będziemy przeżywali wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa związane z Ostatnią Wieczerzą, Męką Pańską i Zmartwychwstaniem.

3. W czwartek, od rana, w katedrze na Mszy Krzyżma biskup poświęci oleje, które będą używane przez cały rok do posługi sakramentalnej. Na tej Mszy kapłani odnowią swoje przyrzeczenia kapłańskie.

4. W czwartek, po południu, w parafii Msza Ostatniej Wieczerzy przypominająca ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.

5. W piątek dzień Męki Pańskiej, nabożeństwo koncertuje się na Męce Pańskiej i śmierci Pana Jezusa. W liturgii czytamy opis Męki według św. Jana i odbywa się adoracja Krzyża. Nie sprawuje się w tym dniu Mszy świętej. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

6. W sobotę nabożeństwo Wigilii Paschalnej, nawiązujące do liturgii Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, na które przychodzimy ze świecami na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W tym roku nie będzie święcenia pokarmów w kościele. Poświęcenia dokonamy sami w gronie rodzinnym, przed uroczystym śniadaniem wielkanocnym. Tekst modlitwy znajduje się na stronie internetowej parafii. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim w sobotę w godz. 15.00 do 18.00.

7. W te trzy dni obrzędy o godz. 18.00 w Boluminku.

8. Wielkanoc to niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczynająca się procesją rezurekcyjną. W naszej parafii Rezurekcja o godz. 6.00. Następne Msze św. o godz. 9.30 w Dąbrowie i o godz. 11.00 w Boluminku.

9. Transmisje Internetowe z naszej parafii odbędą się z uroczystszej liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty o godz. 18.00 oraz z Rezurekcji w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00.

10. W środę odwiedzimy chorych: ks. Proboszcz swoich chorych odwiedzi przed południem, a ks. Bartosz od godz. 14.00.

11. Okazja do spowiedzi św. wielkanocnej przez cały Wielki Tydzień. W poniedziałek, wtorek i środę przed Mszami świętymi; w Wielki czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę przed obrzędami świętymi – od 17.15 do 17.45.

12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: śp. Krystynę Muszyńską, śp. Helenę Kamińską i śp. Radosława Szlachciak. Polećmy ich Bożemu miłosierdziu w naszych modlitwach.