1. Chrystus przychodzi do swoich uczniów, aby utwierdzić ich wiarę, ożywić miłość i wlać nadzieję w ich serca. Dlatego przekazuje im dar pokoju, a jednocześnie wykorzystując niedowiarstwo Tomasza, potwierdza wobec nich swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

2. Dzisiejsza niedziela w nawiązaniu do liturgii słowa i objawień św. Faustyny Kowalskiej została nazwana Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Z tego przymiotu Bożego najbardziej korzystamy w czasie sprawowania sakramentów, a przede wszystkim sakramentu pokuty.

3. Rozpoczęły się wiosenne porządki, również na cmentarzu. Dlatego już po raz kolejny przypominamy i zachęcamy zobowiązująco do segregacji śmieci składanych na śmietniku cmentarnym. Nie wrzucamy śmieci do kontenera, tylko do wyznaczonych pojemników.

4. W piątek zapraszamy na Apel Jasnogórski do Dąbrowy na godz. 21.00.