1. Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam Chrystusa jako tego, który karmi naszą duszę – słowem Bożym i ciało – chlebem Pańskim. Ukazuje jednak, że nie przyszedł zapewnić chleb doczesny, tylko ten, który daje życie wieczne. Czy jesteśmy tego świadomi?

2. Mija już pierwszy miesiąc wakacji. Warto zadać sobie pytanie, czy wykorzystaliśmy dany nam przez Boga czas na wypoczynek, ale także na ożywienie swojej wiary, poprzez nawiedzenie sanktuariów i innych miejsc, gdzie nasza wiara zostanie pobudzona do działania.

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek – św. Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny, jest to dzień modlitw za rodziców, babcie i dziadków oraz za najstarszych parafian, starców i emerytów; w czwartek
– św. Martę; w piątek – św. Piotra Chryzologa; w sobotę – św. Ignacego Loyolę.

4. W dniach 18-25 lipca obchodzimy w Kościele w Polsce Tydzień św. Krzysztofa, patrona kierowców. W dzisiejszą niedzielę po wszystkich Mszach św. nastąpi błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów. Ofiary zbierane przy tej okazji będą przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.

5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii śp. Janusza Klarkowskiego, śp. Elżbietę Daniel i śp. Tadeusza Chachowskiego. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.

6. Dla uporządkowania spraw związanych z naszym cmentarzem pragniemy podać, iż znajduje się na nim dużo miejsc, których rezerwacja jest przeterminowana, a także takie, których dysponent jest nieznany. Przypominamy, że czas rezerwacji, a także opłata za miejsce grobu wynosi 10 lat; po pogrzebie 20 lat. Można to sprawdzić na stronie internetowej „Cmentarnik”. Dla ułatwienia w najbliższym czasie oznakujemy te miejsca na cmentarzu. Bardzo prosimy o kontakt w biurze parafialnym, które czynne jest po Mszach św.

7. Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

Błażej Balcerzak, st. wolnego, Dąbrowa Chełmińska

Dominika Staszewska, st. wolnego, Dąbrowa Chełmińska / zapow. II