1. Jednym z największych problemów współczesnego świata jest świadome niszczenie małżeństwa, a przez to całej rodziny. Niestety wielu uczniów Chrystusa, przez postawę milczenia, daje ciche przyzwolenie na życie w grzechu swoich bliskich, a tym samym na odrzucenie Bożego prawa.

2. Zapraszamy na modlitwę różańcową, w czasie której polecamy trudne sprawy naszych rodzin i nas samych. W naszej parafii nabożeństwa różańcowe odprawiane są po Mszy św. w Boluminku o godz. 16.00 i w Dąbrowie o godz. 17.30.

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek – św. Franciszka z Asyżu; we wtorek – św. Faustynę Kowalską; w czwartek – Najświętsza Maryje Pannę Różańcową.

4. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy kolejny Dzień Papieski. Ofiary zbierane do puszek po Mszach św. przeznaczone będą na pomoc stypendialną dla uzdolnionej, a biednej młodzieży.

5. Cieszymy się bardzo, że udało się nam zrobić kolejny krok w kierunku zagospodarowania terenu naszego nowego cmentarza w postaci postawienia ogrodzenia pierwszej części. Następnym etapem będzie wytyczenie alejek i sadzenie krzewów oraz drzew. Otrzymaliśmy już pozwolenie na grzebanie zmarłych na tym terenie. Poświęcenie nowego cmentarza nastąpi 1 listopada, w czasie obrzędu Wszystkich Świętych.

Wielkie wyrazy wdzięczności i podziękowania składamy osobom, które bardzo ofiarnie zaangażowały się w postawienie ogrodzenia części nowego cmentarza, a więc panom: Andrzejowi Barczyńskiemu, Zdzisławowi Bukowskiemu, Ryszardowi i Maciejowi Kaczor, Markowi Kłoda, Czesławowi Pałczyńskiemu, Edwardowi Mrugale, Waldemarowi Gębce, Markowi Mądraszewskiemu, Markowi Gintrowi, Wojciechowi Chruścielowi, Jakubowi Barczyńskiemu i Radosławowi Ciechackiemu. Serdeczne Bóg zapłać z poleceniem się na dalszą współpracę.

6. Spotkanie z młodzieżą klas I Szkoły Ponadpodstawowej i starszą, pragnącą przyjąć sakrament bierzmowania odbędzie się dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 w Boluminku. Na spotkanie młodzież przynosi po 10 zł. na katechizm do bierzmowania.

7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 w Boluminku spotkanie z rodzicami dzieci klas III, które pragną przystąpić w przyszłym roku do I Komunii św. Na spotkanie rodzice przynoszą deklaracje, które dzieci otrzymały w szkole wraz z zaświadczeniem o sakramencie chrztu dziecka, jeśli było ochrzczone nie w naszej parafii oraz 5 zł. na dzienniczek do I Komunii św.

8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Marię Najdowską. Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu w naszych modlitwach.