1. Domagamy się od Jezusa Chrystusa, abyśmy byli wielcy w oczach świata, często zapominając, że spełnienie tej prośby doprowadzić nas może do bólu i cierpienia. Niezależnie od tego, czy będziemy doceniani przez świat, jeżeli będziemy szli za Chrystusem, zbawienie stanie się naszym udziałem. Czy jednak jesteśmy gotowi przyjąć Boży plan zbawienia?

2. W liturgii, w tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – św. Łukasza Ewangelistę;
w środę – św. Jana Kantego; w piątek – św. Jana Pawła II.

3. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Misyjna, rozpoczynająca przeżywanie Tygodnia Misyjnego. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele misyjne.

4. Udało się zakończyć ostatni etap ogrodzenia naszego nowego cmentarza. Bardzo serdecznie dziękujemy osobom, które włączyły się w tą akcję, a więc panom: Andrzejowi Barczyńskiemu, Zdzisławowi Bukowskiemu, Radosławowi Ciechackiemu, Markowi Gintrowi, Ryszardowi Kaczorowi, Markowi Kłodzie, Pawłowi Mrugale, Dariuszowi Paziewskiemu, Mirosławowi Paziewskiemu, Wojciechowi Chruścielowi i Piotrowi Ciesińskiemu. Serdeczne Bóg zapłać!

5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Tadeusza Śliwińskiego i śp. Henryka Tantlewicza. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.

6. Dzisiaj odpust w Kończewicach, parafia Nawra – suma o godz. 12.00.

7. Na cmentarzu umieściliśmy tabliczki z prośbą o kontakt z biurem parafialnym w celu wyjaśnienia niejasności odnośnie rezerwacji danych miejsc. W przypadku braku takiego kontaktu, od 15 listopada uznane zostaną te miejsca jako wolne.

Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Przypominamy o konieczności segregowania śmieci składanych do wyznaczonych pojemników. Osobno składamy śmieci kompostowe; osobno szkło i osobno plastik. Nie wrzucamy śmieci do kontenera. Czyni to służba cmentarna już po dokonaniu segregacji. Z góry dziękujemy za zrozumienie i zdyscyplinowanie.